Пътят на човека

Скитах се по гори и планини.
Един незнаен ме придружаваше.
Качвахме и слизахме планински светли върхове и ходейки Той винаги с мен бе.
Там горе аз видях Неговата светлина що ме озари.
И каза Той: „Помни, че трябва горе да си, слезни и знай, на всички полезен бъди.“

I wandered in forests and mountains. A stranger guided me. 
We climbed up and down the bright mountain peaks 
And walking together ever was He with me.
Up there I saw His light that glowed over me.
And said He: „Remember, you must be above,
Go down and know, be useful to all. “

0 коментари за “Пътят на човека

Напишете коментар