България, три пъти духовен център – Орфей, Богомили (Боян Мага), Беинса Дуно (Петър Дънов)