Цикъл – „Лица от бъдещето”

Силна воля увенчава
всяко дело и проява.

Series – “Faces of the future“

Strong will shall bring
To each deed and act.

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето”

Напишете коментар