Море

Великия живот се
ражда в тежката скръб.
Тиха радост, нов живот
носи тази буря на света.

The greatest life
Is born from deepest sorrow.
Quiet glory, new life
Brings this storm to the world.

0 коментари за “Море

Напишете коментар