Морета

Море

Великия живот серажда в тежката скръб.Тиха радост, нов животноси тази буря на света.
Read More