Пейзаж 39

Добър ден е светлият ден.
Хубав и красив е той.
Всичко озарява, всичко оживява
и в живота Божието благо той раздава.

Good is the lighted day.
Nice and beautiful is it.
It brings glory and life to everything.
And in life God’s blessing it gives.

0 коментари за “Пейзаж 39

Напишете коментар