Пейзаж 13

И светлината очерта красотата
на Божествения живот,
който се всели
и повдигна моята душа.

And light drew the beauty
Of God’s life,
and lifts my soul which is glorious.

0 коментари за “Пейзаж 13

Напишете коментар