Духът на душата

„И весели се в Господа,
и ще даде прошенията
на сърцето ти.“

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of the soul

„And be happy in God,
And He shall give forgiveness 
To your heart. “

0 коментари за “Духът на душата

Напишете коментар