Пейзажи

Пътят на човека

Скитах се по гори и планини. Един незнаен ме придружаваше. Качвахме и слизахме планински светли върхове и ходейки Той винаги с мен бе. Там горе аз видях Неговата светлина що ме озари. И каза Той: „Помни, че трябва горе да си, слезни и знай, на всички полезен бъди.“
Read More