Молитвеник Петър Димков

Молитвеник

Петър Димков 

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР МОЛИТВИ ЗА ВСЕКИ ДЕН ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

НЕДЕЛЯ УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

ПОНЕДЕЛНИК - УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

ВТОРНИК  - УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

СРЯДА - УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

ЧЕТВЪРТЪК - УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

ПЕТЪК УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

СЪБОТА УТРИННИ МОЛИТВИ ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Молитвеник

Петър Димков

Някои считат, че човек не трябва да се моли. Трябва да се моли, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят, няма да бъдеш свързан с него. Решаваш да се молиш, почешеш се по врата, казваш: „Не съм разположен". Разположен, неразположен, трябва да се молиш, нищо повече! Може да имаш сто неразположения, няма да чакаш да дойде разположението. То може да дойде след десет години. Тогава защо ще чакаш? Това е неразбиране, заблуждение. Казваш: „Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета". Бог не се нуждае от твоята молитва, тя не е заради Него, тя е заради тебе. Ти като отвориш устата си, приемаш храната не заради Петка и Стоян. Това е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не го изпълниш, ще страдаш. И в дишането е същият закон. Ако дишаш правилно, то е заради тебе. Когато човек се моли, от невидимия свят ще го научат на езика на небето. Като научиш езика на небето, всички работи ще тръгнат. Ако на вас не ви върви, то е по причина, че не знаете езика на небето. Идеш в Англия, не знаеш да кажеш „хляб", англичаните не те разбират. Понеже англичанинът цени времето, той е отривист. Ти докато отвориш устата и започнеш да му говориш, то е губене на време. Те казват: „Времето е пари".
*
Докато майка ви пише, баща ви пише, сестра ви, брат ви, жена ви, лесно е. Има един начин, по който можете да получавате от близките си писма. Вашата погрешка седи в това, че докато сте на този свят, не обичате често да пишете писма на вашите близки. Скръжави сте много. Вие сте толкова заети, че не ви остава време. И когато трябва да пишете писма за онзи свят, извинявате се, че нямате време. Някой казва:
- Нямам време, даже пет минути не ми остават свободни да се помоля на
Бога".
Друг пък, който нямал време да се моли, като го завели в участъка и го държали половин час, през всичкото време се молил. Значи тогава намерил време за молитва.
*
Посред нощ ще принесете молитва с благодарно сърце я благата, които ви са дадени.
*
Посред нощ, в 24 часа, се добива Божията мъдрост, когато всички спят, тогава ще повдигнете очите си към Онзи, Който ви е създал, ще излеете душата си, ще благодарите на Господа, че живеете.
Молитвата е работа, чрез която се придобива магнетнческа сила.
*
Някой ще каже: „Ти се помоли заради мен!" Аз мога ла се моля за тебе, но ти трябва да работиш. Аз мога да се моля за твоята нива да дойде малко дъжд, но ако не я посееш, ще израснат тръни и бодли. Ти си пианист и казваш:
„Помоли се за мен". Ако ти свириш, добре ще е, но ако не свириш, ще стане точно обратното. Когато някой се моли за тебе, а в душата си ти нямаш желание да го направиш, то ще стане точно обратното. Ако се молиш за един пияница, който не иска да се лекува, ще стане по-лошо, още повече ще пие. Много жени са носели риза в църквата за мъжа си да не пие, а той почвал да пие повече. Казвам: в него няма желание да се поправи. Тогава не носи риза в църквата. Ако в него има най-малкото желание да се изправи, тогава ризата може да му помогне. Никога не се молете за хора, които нямат желание да се поправят. Не помагайте на хората, които нямат желание да се поправят, нито се молете за тях. Може да се молите за нивата, която не е посята, но ще израснат тръни в нея. И за себе си, ако имате желание да извършите Волята Божия, тогава се молете. Ти нямаш желание да изпълниш Волята Божия, а се молиш и се чудиш, че Бог не те чува.
*
Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си към Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози.
*
Да се молиш, значи да се учиш да говориш. Трябва да се говори. Днес ние страдаме, понеже не сме научили небесния, Божествения език. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, в който да взема участие целият човешки дух, цялата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце. В това, което човек иска от Бога, трябва да има само един вътрешен смисъл. Молиш ли се, кажи: „Господи, да бъде Твоята воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка, и ще изпълня волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон".
*
Болен сте. Такова е положението, че никой не може да ви помогне. Казвате си: „Господи, оправи ме, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе, ще работя за Тебе, остави ме да поживея на Земята". Ако вие направите истинска изповед, ще настане подобрение.
*
Когато сте болни, когато сте смутени, когато сте на смъртно легло, молете се усърдно, забравете всичко, молете се ясно, искрено, от душа, да дойде Божията благодат у вас, да ви очисти, да ви даде мир и радост, светлина, нов импулс за работа, за обич към хората, за всичко възвишено и
сте, където и да сте, ще се молите.
*
Ако една майка каже: „Господи, не си го давам детето, обичам го много, на Тебе не Ти е нужно. Искам да живее детето ми. По никой начин не го давам". Детето ще оздравее.
*
Колко пъти трябва да се моли болният? Болният даже не трябва да спи, а постоянно да се моли. Молитва, молитва, молитва, докато си замине болестта.
*
Молитвата е начин за пречистване на ума, сърцето и тялото. Да се пречистиш — това е работа. Ако човек боледува, често предава болестта на близките си. Здравословното състояние също се предава.
*
Някой ще каже: „Аз, като се помоля Богу, всичко става!" Не говорете така! Не може да се моли човек, който не мисли. Когато аз мисля, моята права мисъл е молитва. Молитвата подразбира едно разумно общение с разумните сили в природата. Тогава ние считаме всички нейни наредби за свещени. Аз общувам с нея, на всяка стъпка се спирам и благоговея пред нея. Като се спра до един извор, мене ми трепне сърцето! Когато видя тия грамадни скали, казвам: „Това е великото, което е работило!" На растенията, животните — на всичко с благоговение гледам. Не търся Бога в някоя грандиозна форма. Най- първо гледам онова, което съществува около мене. Искам да имам ясна представа за самия живот, в който живеем.
*
Вие не можете да се свържете с природата, ако нямате в себе си онзи непреривен молитвен дух. Молитвата представлява светлина и топлина, необходима за свързване на човешката душа с Бога, с разумната природа.
*
Когато вдишвате и издишвате въздух, изговаряйте по една формула или молитва. Това усилва възприемателната способност на човека към скритите сили във въздуха.
*
Всички да си направите по една стаичка, в която никой да не влиза. Тя ще бъде стая за молитва, за медитация и работа. Вътре да има маса, стол, прозорец - в тая стая ще разрешавате мъчните си въпроси.
*
При молитва човек излиза с по-висшите си тела, а по-низшите остават на земята. Астралното тяло остава на земята при физическото и се разширява, а умственото и причинното тяло излизат, става един вид излъчване.
*
Молитвата повишава вибрациите на човешката аура, а чрез това човек
*
При молитвата човек получава енергия от Божествения свят. Законът за молитвата е същият, както закона за храненето. Когато се лишава от храна, човек усеща някаква липса. Когато душата.се лишава от молитва, също усеща, че нещо му липсва.
*
Няма нещо, което човек да е поискал от Бога, и да не е изпълнено желанието му. И то точно когато трябва.
*
Алфата и Омегата на нещата е да благодарите.
Застани пред Бога като дете и кажи: „Господи, благослови ме. Благодаря Ти за всичко, което си ми дал. Помогни ми да се увеличи свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум и доброто на моето сърце".
*
За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига по два начина: чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Някои мислят, че като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата. Ако се молите механически, никакъв резултат няма да постигнете. Следователно концентрираната мисъл п съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се залази от лоши външни условия. Щом е ограден, човек не се простудява и нищо чуждо отвън не може да го нападне.
*
Ето как ще четете „Отче наш". Най-първо ще изпълните дробовете си с въздух. Ще приемете въздуха от Бога и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за въздуха". И ще почнете: „Отче наш, който си на небесата". После пак ще поемете въздух. Пред всяко следващо изречение ще поемете въздух, така ще видите на колко вдишвания ще прочетете вялата молитва „Отче наш". Сутрин ще четете с вдишвания, на обяд с вдишвания и вечер, преди да е залязло слънцето - също. Ще кажете, че нямате време така да четете „Отче наш”. Няма да я четете, но лекарите ще ви отрежат от стомаха, ще отрежат единия бъбрек, ще отрежат сливиците, ще отрежат сляпото черво или тумор ще извадят.
*
Най-благоприятното време за молене са часовете от 21 до 24 часа и от 3 до 4 часа.
*
Молитвата е метод, чрез който човек се свързва с природата, както химикът с химическите действия.
*
Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо.
мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и
микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.
*
Това, което пожелаете тайно, Бог ще ви го въздаде наяве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите (със светли мисли, чувства и постъпки) българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.
*
„Как трябва да се молим?" Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!"
*
Ако имаш желание хората да не страдат, обърни се към Господа с молба да завърти онзи край на Слънцето, от който да се разлее топлина за целия свят, за цялата Земя. Щом се завърти този край, топлината ще се разстила по цялата Земя и всички живи същества едновременно ще се стоплят. Така се моли светията за хората.
*
Не огорчавайте Духа със своето постоянно недоволство и неблагодарност.
*
Животът е непрекъснат, затова и общението ни с Бога трябва да бъде непреривно - и когато сме будни, и когато спим.
*
Понякога молитвата на един човек е в състояние да донесе благо на хиляди хора. Молитвата на един човек е в състояние да премахне хиляди нещастия.
*
И тъй, помнете следната истина: няма по-велико нещо в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина.
*
Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си, и каквото обещае, трябва да го изпълни.
Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Бога, и да не е получил отговор на молитвите си.
*
Когато някой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че тия хора, на които е предсказано това нещо, са се молили
*
Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии се използуват за развитието на цялото човечество.
*
Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата. Тя не търпи никакви правила и никакви ограничения.
*
Казвате: „Не можем ли да се молим в църква, вкъщи някъде или на улицата?" Не можеш. Ще се молиш само в скришната си стаичка. Не можеш да се молиш нито в църква, нито вкъщи, нито на улицата. Скришната стаичка е вътре в тебе. Бог е определил това място със закон, който има отношение към бъдещето, което е светло и велико. Казано е просто и ясно: „Влез в скришната си стаичка, дето човешки крак не е стъпвал". Там само ангелите живеят. И като влезеш вътре, помоли се Отцу твоему, Който вижда в тайно. Като влезеш в тая стаичка, ще разбереш какво нещо е Бог..
*
Когато се молите, никой не трябва да подозира това. Никой не трябва да знае как и кога се молите. Щом всички те виждат, че се молиш, това вече не е молитва, това е тщеславие.
*
Искате ли да научите някой човек да се моли на Бога, заведете го в една плодна градина, спрете се при някое дърво с увиснали на него плодове и кажете: „Дигни ръцете си нагоре да си откъснеш един хубав зрял плод!" Щом вдигне ръцете си нагоре, вие ще му кажете: „Ето, така трябва да се моли човек".
*
Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръководете се отвътре. Освен известните молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, които отвътре ви се диктуват. Механическата молитва не се чувствува. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва, отправена без Любов, светлина и свобода, няма крила. Тя не може да отиде при Бога и остава без смисъл.
*
Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая казвайте следната заключителна формула: „Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа". Ще ви дам едно правило: след всяка молитва оставайте известно време в мълчание, за да възприемете каква благословия ще ви даде Бог.
*
невидим. Целият свят трябва да изчезне пред очите му. Това значи молитва.
Беинса Дуно

Десетте Божи заповеди

(Изх. 200:3 - 17)
1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене.
2. Не ся прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го осветиш; шест дни работи и върши (в тях) всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.
6. Не убивай нито човека, нито животните, нито птиците.
7. Не прелюбодействувай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, ни вола му, ни осела му - нищо, което е на ближния ти.
В р а з у м и м е , Г о с п о д и , з а д а с е н а у ч а н а т в о и т е з а п о в е д и ( 1 )

Деяние на Любовта

Амин
(Евангелието)
Вседобри Боже, безконечна доброта, обичам Те от все сърце и душа и повече от всяка твар, защото Си безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ и във всичко достоен за обич.
От всеотдайна Любов към Тебе обичам и ближния си по дух, както сам себе си, и му прощавам от сърце, а на „външните" (невярващите) по примера на апостол Павел, моля Те, да им въздадеш според заслугите.(2).

Господнята молитва „Отче наш"

Амин
Отче наш, Който си на небесата, да се освети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на небето, така и на земята; хлябът наш насъщен, който ни Го даваш всеки ден, дай ни го и днес; и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и когато сме в изкушение, избави ни от лукавия, защото е Твое Царството и Силата и Славата във вековете. (3)

Молитва на Дейл Карнеги

Амин
ме със спокойствие да приемам нещата, които не мога да променя, със
смелост - да променям нещата, които мога, и с мъдрост — да разбера разликата между двете. (4)

Молитва на Тома Кемпийски

Амин
На Тебе, Господи Боже мой, аз възлагам всичката си надежда и подкрепа, в Твоето сърце слагам своите мъки и тъги.
Няма приятели, които биха могли да ми принесат полза, няма покровители, които да ми-дойдат на помощ, нито мъдреци да ми дадат полезен съвет, нито книга да ме утеши, нито скъпо съкровище да ме откупи, нито скрито място да ми даде убежище, ако Ти сам не благоволиш да ме гледаш, да ми помогнеш, да ме подкрепяш, утешаваш, наставляваш и да ме вземеш под своя закрила. (5)

Санскритска молитва

Амин
Господа Боже мой, на Теб принасям в жертва себе си и моля милост: бъди към мен добър и снизходителен като баща към сина си, като приятел към приятеля си, като възлюбен към възлюбена. В доказателство на любовта 'Ти към мен дай ми сила да прощавам и повече нищо не ми трябва. (6)

Молитва, дадена от небето на Учителя

Господи, Боже мой, направи ме да видя Твоето лице. Развесели ме заради името Си.
Благослови ме заради милостта Си. Освети ме заради духа Си. Въздигни ме заради словото Си.
Помогни ми заради обещанието Си. Ръководи ме заради истината Си. Крепи ме заради правдата Си.
Амин

(7)

И бъди Ти благословен всякога, защото Си благ и истинен към всички!
Амин

Връзка с Учителя

За целта мислено Го извикваме с думите: Учителю мили, моля Ти се,
вслушай се в зова ми, защото пристъпвам към утринната (вечерната) си мо- литва, която я правя добросърдечно, от все сърце и душа, с пълна вяра, любов и упование в Господа Исуса Христа, единствената в живота ни духовна канара (с недосегаемия й връх), крепост, прибежище, защита и спасение и Комуто служа ревностно и всеотдайно с Дух, Истина, душевна чистота, непорочност, безкористие, славословие и разумно мълчание, с внедряване в душата и сърцето си на Божествения мир, Любов и хармония с тихия глас на
света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа в Неговата
слава и величие.
Моля Те, Учителю, вслушай се в молитвата ми и ако я намериш слаба по отношение на съсредоточени-ето и преживяването й, подсили я по начин, какъвто Ти намериш за добре, и с мълниеносната бързина на мисъл-форма препрати я към „Свещения Триъгълник", отдето прозира окото на благословения ни небесен Баща Ава Отче, за да възлезе молбата ми пред Неговото Лице, да дойде Духът Му на Любовта и да обгърне нашия дух в своите обятия, и да се внедри словото Му в нашите сърца поради Любовта Му, с която ни е възлюбил.

МОЛИТВИ ЗА ВСЕКИ ДЕН ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

Амин

НЕДЕЛЯ

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Мото (начало на молитвата)

а) Първа благодарствена молитва
Господи, Боже на Любовта, благодаря Ти от все сърце и душа за живота, който си ми дал. Благодаря ти за хубавите мисли, думи, желания, чувства, постъпки и дейност, които си ми дал: да помагам на ближните ми по дух, а също и на „външните" (невярващите) с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание (без всякакви критики, осъждания и отмъщения). (8)
б) Молитва за спасение от грехове
Амин
Господи Исусе Христе, аз съм дошъл на земята по Твоята Воля, да нося Доброто, Любовта, Мъдростта и Правдата и същевременно да възприема от Светото Писание Доброто, Любовта, Мъдростта и Правдата, защото То ни е дадено от Бога за наставление, та чрез търпението, утешението и славословието, подкрепено с разумното ни мълчание, да имаме надежда за спасение от безчислените ни грехове, беззакония и чрез покаянието да получим и помилването ни. (9)

2. Бог е Любов вечна и безгранична

Амин
Благодарим Ти, Господи Боже наш, че си ни създал с тази съвършена
Любов, с дух, душа и живот, за да се радваме на всички прояви.
Ние ще изучим законите на живата и разумна природа, за да открием Тебе в нас и да Те изявим пред человеците с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, за да се върнем при Тебе душевно чисти и святи и се слеем с Твоята Божествена светлина, която е седем пъти по-силна от
Благодарим Ти за живота, здравето и благата, които Си ни дал и даваш. Крепи ни винаги с тях, докле завършим святото Ти дело и мисията си на земята за слава Твоя. (10)
Амин

3. Молитва за опознаване безкрайното величие на небесния ни Баща Ава Отче, Твореца на Вселената и Бог на Боговете, чрез които Той я управлява

Господи Боже Исусе Христе, Единородни Сине Божи (и то отпреди създаването на всяка твар), моля Те с пълна вяра - без всякакво отклонение, двоумение и съмнение - просвети ума ми чрез Духа Свети на благодатта и светостта с Твоята Премъдрост, за да позная нашия небесен Баща - Ава Отче Царят на вековете и избраните Му светии, и ме надари с разум и страх Божи и с Твоята благодат за помощ във време на нужда, за да имам в сърцето и душата си мир с Бога Отца и да Му служа благоприятно с милост, правда и хваления, като се обхождам с ближните ми по дух и с „външните" благоразумно, с Любов и мъдрост, и говоренето ми с тях да бъде винаги придружено с благодат и подправено със сол (сиреч с разум, знание и разсъж- дение), за да дам и на простите остроумие и да зная как трябва да отговарям всекиму за Слава Божия, защото е превелико и страшно Името Му, което е и огън пояждащ за враговете Му.
Изпълни също и сърцето ми с всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се утвърди крепко във вътрешния ми человек Духа Свети на Истината (моят истински ръководител, утешител и вътрешното ми “Аз”) и чрез Него да позная Божията воля във всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се наслаждавам от Божия закон на Любовта.
И проводи чрез Духа свети на Мъдростта виделината си, за да светне заедно с нея на главата ми и моя светилник пред человеците, за да видят добрите ми дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание и чрез тях да прославя нашия небесен Баща Ава Отче, който е на небесата, защото Славата Божия изгря върху мене, новородения духом младенец, върху който се изобрази Духът Христов, чрез духовната баня на Светия Божи Дух. (11)

4. Господнята молитва „Отче наш" (3)

5. Добрата молитва

Амин
Пази тази молитва като зеницата на окото си, всеки ден се обръщай към Бога с тази молитва, защото тя е продиктувана от Духа Светаго.
Беинса Дуно
Господи Боже наш, благи и небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, изпроводи ни Твоя Дух Свети на Истината да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцето и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието на Духа Свети на Истината чистите си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближния по дух, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействувай да растем духовно във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето пресвято Име, да е за успеха на Царството Ти на земята.
Храни душите ни с небесния хляб на Твоето Слово на Истината и ни укрепявай със Силата Си да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги. (12)

6. Молитва за придобиване свещената чистота

Амин
Господи Боже наш, на всичката Божествена пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание) на живота ни. Ние застанахме пред виделината на Твоето лице, според великата Твоя милост, която носи светлината на Твоето Лице - дар на нашите души. Ние очистихме устата си с помощта на Духа Свети на Силите от слова празни, гнили и лукави: пропити с алчност, беззаконие, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злопаметност, злословие, корист, коварство, лъст, мъст, лицемерие, лъжа, мошеничество, одумване, проклятия, разврат, омраза, отмъщение и сквер- нословие, и славата Ти изпълни говора ни и ние Те благославяме, славим, хвалим и величаем непрестанно. Благият Ти Дух Свети на Истината очисти сърцата ни и ние възпяваме Твоето пресвято Име и приемаме великата радост, която То внася в живота ни. А Твоят Дух Свети на Мъдростта очисти умовете ни и в нас се зароди непреодолимо желание да работим за славата на Твоето Пресвято Име, като носим великите Ти мисли по целия свят и работим за въдворяване на Великите Ти принципи на Любовта, Мъдростта и Истината, за прославяне Името Ти пресвято на земята. Очистил Си душите ни и в нас се зароди светото желание да работим за вечността (в която Ти обитаваш) и за благото на нашите домашни и ближни по дух, и за доброто на нашите души, заради превеликата Ти милост, която само в Тебе обитава. Благослови ни, просвети ни и ни повдигни духовно.
Укрепи, възроди и изпълни нашите души с благия Си Дух Свети на Истината, за да Ти служим всякога с радост и веселие и да носим образа на Любовта Ти, Светлината на Истината Ти, съзвучието на Мъдростта Ти и

7. Втора благодарствена молитва

Амин
Господи Боже на Любовта, ние, Твоите верни чада, Те призоваваме в Твоята Милост и приемаме с благодарност плътските страдания, изпитания и изкушения, които ежедневно ни изпращаш за уякчаване на нашия дух и които за нас са награда, и винаги Ти благодарим за тях, защото е казано в Евангелието: „Страдащият с плътта си престава да греши"; следователно чрез тях Ти ни доближаваш до Себе Си. Ние, като верни и добри Твои чада, без колебание и двоумение ще изпълним Твоята блага Воля чрез добри дела пред человеците, за да осветим името Ти пресвято на земята с милост, правда, без користни славословия и разумно мълчание.
Затова изпрати ни Твоя Дух Свети на Истината, за да внесе в нашите сърца, души и умове плода на Любовта, Благостта на Мира и на Радостта основанията на Твоето превелико дълго търпение и милосърдие. Дарувай ни дара на Вярата, Любовта, Надеждата, Кротостта и Въздържанието. Благослови ни, както си ни благославял винаги. Направи Името Ти пресвято нам мило на душите ни и въдвори Царството Си на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Святаго. Храни душите ни с небесния хляб на Твоето Слово на Истината и вечния живот, за да укрепнат в нас всичките Твои безценни добродетели, пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, търпение, разумно мълчание и славословие.
Нека Твоите Светли Духове на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието да пребъдат в нас всякога заедно с Тебе, Единаго Господа на Великата жертва - Христос.
Благодарим Ти, Господи, от все сърце и душа за най-великото благо живота, който си ни дал, Ти си наша проявена Любов. (14)

8. Трета благодарствена молитва

Амин
Господи Боже на Любовта, благодаря Ти от все сърце и душа за най- великата земна награда, с която си ме удостоил - да приемеш мен (най- недостойния и многогрешен, беден и низш духом раб Твой) за Твой верен и искрен слуга и ученик на приложението Христово. Ние, като верни и добри Твои чада, без колебание и двоумение ще изпълним Твоята блага Воля чрез добри дела пред человеците, за да осветим Името Ти пресвято на земята в милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание.
Благослови ни Господи Боже, както винаги Си ни благославял с Пресвятото Си Име, нам мило на душите, пази ни и въдвори на земята Царството Си в сила, правда, мир и радост в Духа Светаго сега и през всич- ките векове на бъдещето. (15)

9. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и

видимите ни врагове

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието, моля Те от все сърце и душа, разпръсни всички лоши помисли и желания на нашите невидими и видими врагове (изброяват се имената им) и на всичкото съдружие, което е с тях, й на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето свято дело на земята.
Разбий козните им и въздай им според заслугите, като временно ги смразиш и жестоко поразиш като врагове на Истината, за да онемеят лъжливите им уста, които против праведниците Ти говорят и им правят зло с гордост и презрение.
Да бъде, Господи Боже, както си казал: „Мое е отмъщението и мъздовъздаянието". Да се прослави Името Ти пресвято, Господи Боже, на земята и да Те познаят всички, че Ти си Единият Истински Господ Бог и Спасител на Божествения мир през Исуса Христа.
Благослови всички, които Те познават и Ти служат с Дух, Истина и душевна чистота. Твоята бащинска десница на охрана и покровителство да бъде над всички ония, които се подвизават в Твоето пресвято Име.
Да се изпълни, Господи Божи, Волята Ти (във всяка Премъдрост, Откровение и духовно разумение) н да се въдвори Царството Ти на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Светаго сега и през всичките векове на бъдещето. (16)

10. Молитва против черномагьосниците

Амин
Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието, само в Тебе е моето упование и надежда, защото Ти си нашето прибежище и сила, при това винаги изпитан помощник при всяко постигнало ни зло или напаст от черна магия.
Моля Ти се, Господи, от все сърце и душа, отговори на Моето разкаяно сърце и на смирената ми молитва против тези черномагьосници - изчадия на ада, които живеят на земята от Твоите блага и се покланят на Твоя и наш смъртен враг Сатаната (изброяват се имената им, ако не са известни, казва се:
„Ти ги знаеш кои са").
Ти, Господи Божи, си безкрайно добър, Всемилостив, Всемилосърден, Всепрощаващ, Всевластен, Всезнаещ, Всемъдър и Всемогъщ и затова без Твоята воля нищо не става.
Ти си Творецът на нощта и деня и затова Ти се моля от все сърце и душа, съкруши тези изчадия на ада (в които няма нищо човешко) и развали направените ни от тях магии, заедно с благословението на най-великите Ти и Светли небесни Духове: Адонай, Елохим, Йехова, Рин-ин, Тинк, Гоанда Съотинг, Васена, Хамовасена, Въспора, Местадие, Роада, Куста, Васфора и
техните съдружници, като ги изкорениш от земята на живите с огнения Си
меч, защото са врагове на човеците и на Истината. Още веднъж Ти се молим, Господи на Силите, направи това, за да се изпълни Волята Ти и думите Ти: който нож вади, от нож умира, и който копае гроб другиму, сам пада в него, за да не тържествуват черномагьосниците над Твоите смирени и праведни чада. (17)
Амин
(Тази молитва се чете само при направена магия. В тежки случаи към нея може да се прибавят и молитви от „Формули-молитви против черна магия.)

11. Свободно молене

а) Молим Те, Господи Боже на Любовта, Ти ни съдействувай да се въдвори Божественият мир, любов и хармония с тихия глас на Абсолютното в сърцата и душите на вярващите и в домовете на братята и сестрите от духовната верига и кръжоците в България, а така също и в моя дом, за да Те прославя с плодовете на моята душа и живот, които ще принеса като жертва за Христа в милост, правда и славословие пред человецнте.
Амин б) Господи Боже на Любовта, излей великата Си благодат и милост над
нас и ни съдействувай да започнем светия и морално чист живот, за да привлечем и дадем прием на Светлите Ти духове от чина на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието да се вселят в нас, като съзнателно слушаме техните гласове, за да извършим благата Ти Воля на земята като работници на Твоята Света нива на Доброто за идването на Царството Ти Божие на земята.
Амин в) Господи Боже на Любовта, молим Ти се от все сърце и душа, изпрати Архангелските Си сили и Светлите духове (от чина на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието върху нас и нашите домове), с които да работим за въдворяване на великите Ти принципи на Любовта, Мъдростта
и Истината за прославление пресвятото Ти Име Божие на земята.
Запази ни от нашите невидими и видими врагове, за да можем да Ти служим и да изпълним Твоята Света воля чрез добри дела пред человеците.
Амин г) Помогни ни, Господи Боже на Любовта, да можем чрез себепознанието
си като дух и душа, а не тяло (първата и най-велика цел на живота ни), да оценим онова висше състояние и възможности на нашия дух.
Ние виждаме как ръката на Твореца е посегнала между многото и милостиво ни е привлякла и отвела, за да ни постави като ново начало, нов морал (който иска от нас всеотдайно да обичаме Бога и да говорим Истината).
Научи ни да пазим интересите на Висшия Промисъл към нас, за да се
приложението. Да прилагаме Светостта на Божественото, морала на
Божественото и замисъла на Божественото. Да сме образ на Божията Любов (която носи изобилния и пълен живот на свръхсъзнание, съзнание и подсъзна- ние) съзвучие на Божията Мъдрост (която носи светлина и храна на нашия ум) и вестителя на Божията Истина (която носи пълната свобода на нашата душа) и се слеем с Божията светлина, която е седем пъти по-силна от слънчевата и е огън пояждащ за враговете Божи. (18)

12. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче

(Първи псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)
Амин
Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче, и то най- малко седем пъти в денонощието, и не забравяй всичките Му безкрайни благодеяния, милости и щедрости, защото Той е, Който прощава всичките ни беззакония и грехове, и затова докле си жива, пей Му и изпълнявай всеки ден дадените Му обещания.
Благославяйте Господа Бога всички Архангели и Светли Духове на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието, заедно с ангелите и всички пробудени човешки души, които изпълняват Неговата пресвята Воля и познават Неговите безкрайни и превелики дела и всички места на Неговото Владичество.
Господи Боже мой! Ти дивно Си велик, Ти Си облечен със слава и величие и си осиян със собствената Си Божествена светлина, която е седем пъти по-силна от слънчевата. Ти твориш с Твоите Архангели и Светли Духове и с Твоите небесни служители, които, въоръжени с огнени мечове, са огън пояждащ за враговете Ти. Пейте на Господа Бога, благославяйте Името Му пресвято и Неговото спасение.
Не забравяйте и всичките Му безкрайни благодеяния, милости и щедрости, защото Той е, Който ни налага всеки ден бреме, но Той ни и спасява и ни прощава всичките беззакония и грехове и изцелява всичките ни болести и ни венчава със Своите милости и щедрости.
Благославяй, душа моя, Господа Бога, защото Той е нашата духовна канара, с недостижимия си връх -Христос, прибежище, избавител и щит наш и на Него се надяваме.
Той е, Който чува гласа на нашата молитва, вразумява ни и ни дава да живеем в безопасност.
Жив е Господ Бог и благословен като наш застъпник, затова всеки ден ще Те благославяме, Боже наш и Цар наш, и ще благославяме Името Ти пресвято в нашите души.
Благословен си Ти, Господи Боже наш, благословено е и Твоето пресвято Име во веки в нашите души, благословени са и Твоите праведни и светли Пътеки на Мъдростта, Истината и живота вечен; освен Тебе, Ава Отче, няма
Благослови, Господи Боже, и умножи стократно това, което се поднася от
Твоето пресвято Име, и благослови и нас, Твоите верни чада, дай ни живот, здраве, светлина и знание да вършим Твоята пресвята Воля чрез добри дела пред человеците, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, за да осветим Името Ти пресвято на земята, и приеми нашата благодарителна благословия. (19)

13. Формула-молитва

Амин

Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име, Милост и Правда и ме подкрепи да Ти служа с радост и веселие през всичките дни на моя живот за проявената Ти Любов към нас, грешните Ти чада. (20)

(Казва се три пъти поред.)

14. Формула-молитва

З а Б о г а , з а К о г о т о а з ж и в е я , в с и ч к о м о г а д а н а п р а в я . ( 2 1 )

Амин
Амин
(Дръжте тази мисъл постоянно в ума си. Само така ще видите
Божественото.)

15. Молитва преди закуска, обед и вечеря

а) Господнята молитва „Отче наш" (3)
б) Молитва-формула
Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот. (22)
(Казва се три пъти поред.)

16. Молитва след закуска, обед и вечеря

Амин
Благодарим Ти, Господи Боже, задето ни милваш и храниш от Твоите изобилни дарове по Твоята благодат и човеколюбив. (23)

17. Молитва преди започване на всяка работа.

Амин
Моля Те, Господи, изпрати Твоята милост и благословение върху нашите работи и Ги придружавай с помощ, та винаги всяка наша работа да започва и свършва благоугодно за Тебе. (24)
ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Първа молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън

Амин
Господи Исусе Христе, като благ и човеколюбив прости ми всичко, което през този ден съгреших с мисли, думи п дела. Дай ми тих и спокоен сън. Изпрати ми Твоя Дух Свети на Силата да ме закриля и пази от всяко зло.
Защото Ти си пазител на нашите души и тела и Тебе прославяме с Отца и
Светаго Божия Духа сега и всякога и во веки веков. (25)
Амин
освети стаята ми със Светлината си и Силата на Твоя Дух Свети, за да
обгради леглото ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да бъдат стаята ми и леглото ми и целият ми дом освободени от зли влияния.
Искам, Господи Боже, да приемеш духа ми в Небесната Ти школа на Великото Бяло братство, за да се уча, да се моля и да работя. Стори, Господи Боже, всичко това, за да се прослави Твоето Име и името на любимия ми Учител.
Благи Господи Боже, само на Тебе се осланяме и само на Тебе предавам духа, душата и тялото си, за да се опазя чист и свят за Твоята Слава.
Мили и благи, Господи Боже, и Ти, Учителю - Спасителю, опазете ме жив и здрав, за да живея за Тебе, Господи Боже, като нося Твоето Слово на истината навред. (26)
(Тази молитва да се чете през вечер)
Амин

3. Слава на Тебе, Господи Боже наш, който Си ни показал Светлината на Истината, Мъдростта и живота вечен.

Слава на всички Архангели Божи от чина на Херувими, Серафими, Престоли, Господства, Сили, Власти и Началства и на Светлите ти Духове от чина на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието и също и на всички напреднали ангелски и човешки души (сиреч чада Божии), чрез които Господ Исус Христос, с помощта на Великия Космичен Человек, ръководи функциите на Всемира за слава Божия. (27)
Амин
(Ако стаята и леглото на молещия са обекти на нападения от страна на тъмни и нечисти духове, тогава да използува дадените формули за ограждане стаята и леглото му.)

4. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство

Господ Бог на Любовта ме обича и аз Го обичам. Бог е безграничен и в Неговата Любов никакво съмнение няма. Ще бъда горе, защото Господ Бог е казал и Неговата дума на две не става, за да се уча, моля, работя за славата на Ава Отче и Света Троица. (28)

5. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

6. За Бога, за Когото аз живея (21)

7. Психично чистене

Амин
То се прави всяка вечер от ученика преди заспиване. За целта той обръща ума си към Великата Любов и прави преглед на всичко извършено от него през целия ден (с мисли, думи, постъпки и дела), поставя всички противоречия на мястото им, възстановява пълен мир и тишина в душата си, за да заспи като новородено.

ПОНЕДЕЛНИК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта, от все сърце и душа, че съм останал и днес жив и здрав, за да свърша работата и мисията си, която Си ми възложил за Слава Твоя: да помагам на ближните ми по дух и на

„външните" с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание (без всякакви крити- ки, осъждания и отмъщения).
Очисти ме, Господи, от лоши мисли, думи, желания, чувства, постъпки и дела и благослови душата ми.
Благодарим Ти, Господи Боже, за голямата благодат, която имаш към нас, грешните Ти чада.
Ние Те познаваме, че си безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ, защото на Тебе по достойнство принадлежи Царството и Силата, и Славата, и без Твоята Воля нищо не става.
Благодарим Ти за всичко, което Си ни дал и Си ни научил.(29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

Амин

3. Молитва за Светлия път на Мъдростта, Истината и живота вечен

Господи Боже, Спасителю наш, на всяка Сила и Крепост, на всяка Истина и Любов, на всяко държавие и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благия Си Дух Свети на Истината да ни ръководи и крепи в Пътя на Вечния Живот: да ни озарява сърцата, да ни просвещава умовете, да ни дава сила и живот да струваме добрата Ти Воля.
Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе. Те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от „Книгата на Твоите възпоминания" и ни дарувай мира на Твоя Дух.
Направи сега да просветне лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Истина, съзвучие на Твоята Мъдрост, служители на Твоята Правда, носители на Твоето Слово на Истината и вечния живот и изпълнители на Твоята пресвята Воля.
Благослови верните си чада от тоя народ (които са с праведни и чисти души) и между които живеем: благослови нашите духовни братя и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички майки и бащи, които вършат Волята Ти. Чуй гласа на всички страдащи по лицето на земята и ги благослови.
Благословен е Учителя ни, който ни води в тоя Светъл Път. Благословен Си Ти, Господи Боже наш, благословено е и Твоето пресвято Име во веки веков, защото Ти Си Пътят на Мъдростта, Истината и живота вечен; освен Тебе няма друг Бог, Ти си само Един. (30)
Амин
Господи на Светлината, на всичката вътрешна пълнота (на
свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание) и благост на живота, за които моят Учител винаги ни е говорил, изяви ни се тъй, както Ти благоволиш, както на Тебе е угодно. Аз съм готов да изпълня Твоята Воля без никакво отклонение, без никакво двоумение и без никакво съмнение. Аз ще бъда тъй верен и истинен, Господи, както Ти си верен и истинен, заради името на моя Учител, чрез когото Си говорил на моята душа, за да се радвам винаги в присъствието на Твоето Слово н в изявлението на Твоя велик и Свят Дух на Истината. И да бъда винаги като малките деца на Твоето Царство небесно: послушен, прилежен, постоянен, търпелив и доволен в безграничната Твоя Любов, която Ти показваш към всички слаби и немощни, които търсят Пътя на Твоята вечна Светлина, в която Ти обитаваш.
Моля Те, Господи, озарявай ни и да не се отдалечава присъствието на благия ти Дух Свети на Любовта от моята душа, от моето сърце, от моя ум, от моята воля.
Да бъда, Господи, образ на Твоята Любов, вестител на Твоята Истина, съзвучие на Твоята Мъдрост, служител на Твоята Правда, носител на Твоето Слово на Истината и вечния живот и изпълнител на Твоята Воля; да правя всичко, което е на Теб угодно, да се всели Твоят Дух Свети на Истината в моята душа и сърце и чрез неговото присъствие да се радвам на Твоята Свет- лина (която е седем пъти по-силна от слънчевата) заради името на моя Учител, с което си знаен в света. (31)

5. Молитва на пророк Мойсей

Амин
Велики и чудни са делата ти, Господи Боже Вседържителю, праведни, истински и светли са Твоите Пътеки, Цар на избраните лично от Тебе светии. Кой няма да има страх от Тебе, Господи, и няма да прославя Името Ти пресвято, защото Ти Един Си свят и затова блажените чада Божии от всички народи (с праведни и чисти души, които предано пазят Твоята Истина) ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе и ще застанат от дясната Ти страна, за да вземат своето място в Царството Ти небесно, за да Ти служат с радост и веселие за проявената Ти Любов към нас, Боже, и то през всичките векове на бъдещето, защото се откриха Твоите праведни съдилища. (32)

6. Молитва за избраните лично от Господа Бога светии

Амин
Господи Боже, благослови тоя народ чрез избраните лично от Теб светии (които са с чисти и праведни души и предано пазят Твоята Истина), укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, укрепи духа му, дай му вяра и надежда в Теб да се съвземе и да Те слави през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи Боже наш, това заради Превеликото Си Име, с което Си знаен през всичките векове. Направи да се освети пресвятото Ти Име от верните ти чада
Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш
и да избавяш.
Разпръсни враговете ни, Господи Боже, от Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да противостоим на лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето Свято дело на земята. Ти, Господи Боже, сега сам действувай с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което пресвято Име Ти си благоволил да Те призоваваме. (33)
Амин

7. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни)

(Съставена по псалмите на пророк Давид)
Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието, Който Си казал:
„Мое е отмъщението и мъздовъздаянието", с което Си оказал най-голямата Си благодат на верните Ти чада Божии, като Си взел върху Себе Си всичките им грижи, изпитания и изкушения които не са по силите им) и с това Си ги предпазил от нови беззакония и грехове. Ти Си Божият съдник на земята, сиреч на тайните дела на човеците, скрити в мрака, и ще разкриеш сърдечните им намерения, защото Си истинският Спасител на Света в лицето на Господа Исуса Христа.
Затова послушай ни в скръбния ни ден и стани вместо нас - верните на
„закона за активното непротивене на злото", и въздай според заслугите на Твоите н наши врагове: алчни и жестоки беззаконници, горделивци, грубияни, егоисти, измамници, изроди, интриганти, комарджии, користолюбци, крадци, лъжци, лицемери, лихвари, лъстеци, мошеници, паразити, педерасти, побойници, пияници, плагиати, подлеци, рушветчии, развратници, скотоложци, пияници, хулигани, шантажисти, чародейци, черномагьосници, мъчители и убийци на хора и животни и тем подобни престъпници - служители на дявола и измет на земята.
Господи Исусе Христе, Ти знаеш, че гореизброените нечестивци, заедно с техните съдружници, видими и невидими, тъмни и нечисти сили на ада, искат да спрат Твоето Свято Дело на земята и затова не тачат законите Ти (изброяват се имената им).
Разбий козните им, Господи, и им въздай според заслугите, като временно ги смразиш и жестоко поразиш, за да онемеят лъжливите им уста, които против праведниците Ти говорят и им правят зло с гордост и презрение. Защото ние знаем, че лицето Ти е обърнато към правещите ни зло, поради това е казано в Евангелието: „Открива се Божият гняв от Небето за всяко нечестив и човешка неправда, която потиска Истината и Правдата", и затова към Тебе, Господи, очите ни са насочени и на Тебе се надяваме - не отблъсквай душите ни и разпръсни лошите помисли на тези изчадия на ада и
врагове — знайни и незнайни; нека да потънат в мрака на_преизподнята и да
се заличи от земята паметта им, защото са злодеи.
Ние знаем, Господи, че Ти ненавиждаш всички нечестивци, които правят беззакония, и ги погубваш с огнения си меч. Нека, Господи, тези нечестивци се улавят в хитростите си, които са измислили за праведниците Ти. Нека трапезата да им бъде клопка, препънка и отплата и очите им да потъмнеят, за да не виждат кому да правят зло, и гръбнакът им да се прегърби, за да се пазят людете от тях, защото са врагове на Истината и угнетяват душите на праведниците Ти.
Господи, направи това, за да се изпълни Волята Ти и Божият план за Царството Божие на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Святаго и за да не тържествуват нечестивците над праведниците Ти.
Благослови Господи праведниците Си, а на блудните Ти синове и дъщери (които съзнателно вървят по кривите пътища на „външните - нечестивците" без желание за покаяние) въздай им според заслугите. (34)
Амин
(Тази молитва е съставена въз основа на Давидовите псалми 9, 33, 34,
39, 40, 53, 54, 68, 78, 88, 93, 108, 139 и 142 и по „Откровение на Святаго апостола Йоана Богослова", (гл. 18:6, 7, Трябва да се чете винаги, щом се случи нещастие с вас, включително и черна магия, или с вашия дом, или пък със семейството ви.)

8. Славославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче

(Втори псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)
Ще те славя, Господи Боже на Любовта, от цялото си сърце и душа и ще разгласявам всичките Ти безкрайни и превелики чудеса.
Ще се радвам и ще тържествувам за Теб и ще пея на Твоето пресвято Име, Всевишни. Защото е казано в Писанието: „Не нам, не нам, Господи Боже, но на Името Си пресвято дай слава", заради безкрайните Ти милости, благодеяния и щедрости, за които Те славославяме и величаем.
Ти, Господи Боже, Си моят щит пред мен, венец и слава в живота ми и винаги повдигаш главата ми.
Славя Те, Господи Боже, заради Твоята правда и за превеликите Ти и чудни дела, сътворени от Твоите ръце, и затова седем пъти на ден Те благославям и прославям за тях.
Славете Господа Бога, защото е преблаг, защото милосърдието и милостта Му са вечни и защото дивно ни е създал.
Аз ще славя пресвятото Име на моя Бог с песни и дела и ще Го превъзнасям, славославя и величая и това ще бъде благоугодно Богу повече, отколкото другите жертви. Ще видят това страдащите и ще се зарадват, и ще се оживи сърцето на търсещите Бога, защото Господ Бог пази бедните и нищите духом - и не пренебрегва затворниците Си.
се пригласява сутрин милостта и милосърдието Му, а Истината Му през
нощта.
Славете Бога и Царя на Боговете - Ава Отче, защото с милостта Си е сътворил Вселената с нейните неизброими и превелики чудеса.
Славата и величието са пред лицето Му, силата и великолепието Му са в
Неговото светилище.
Въздайте на Господа Бога на световете слава и чест.
Бъди превъзнесен, Боже, по-високо от небесата и над цялата Вселена да бъде Твоята слава, защото със Словото Си на Истината Ти си сътворил вековете и небесата (тъй че от невидимото е произошло видимото) и с Дъха на устата Си всичките небесни войнства и Вселената.
Славете най-великия наш Бог - Ава Отче, защото дава храна не само на човеците, но и на всичко живо по света и защото милостта и милосърдието Му са вечни.
Да Те славят вечно, Господи Боже, и всичките Ти чудни и превелики дела, и да. Те благославят Твоите Светии и верните Ти чада, и да проповядват славата на Твоето Царство Божие, и да разправят за Твоето всемогъщество и за преславното величие на Твоето Царство Божие.
Господи Боже наш! Колко е величествено Името Ти пресвято, което се простира по цялата Вселена и небесата Ти и затова само на Теб ще се надяват, Господи Боже, тези, които Те търсят.
Въздайте Господу Богу, чада Божии, въздайте слава и чест на Името Му пресвято и Му се поклонете, защото е венец и слава в живота ни.
Радвайте се, светии и праведници, в Господа Бога, на вас е прилично да го славославите, хвалите и величаете.
Да Те славим, хвалим и величаем, Господи Боже, защото ни е близко на сърцето Името Ти пресвято; това ни възвещават и Твоите превелики чудеса.
Славя Те, Господи Боже, защото ти ме чу и стана моето спасение и слава моя, крепост и сила моя и надеждата ми е само в Тебе, Боже.
Превъзнасяйте Господа Бога нашего и Му се покланяйте, защото е пресвят и превелик, като Любов вечна и безгранична.
Разгласявайте, чада Божии, Неговата Слава, изявена в Духа на Неговото Слово на Истината през вековете и Неговите безкрайни и превелики чудеса, за които Нему подобава слава, чест и поклонение во веки веков. (35)

9. Формули-молитви

Господи Боже наш, пази ме с пресвятото си Име (20)

За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24)

Амин
ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Слава на Тебе, Който ни показа Светата Истина, Мъдростта и живота вечен. (36)

Амин

2. Свят, свят Господ Саваот, изпълнил небе и земя с безкрайни и превелики чудеса, за които не нам Господи, не нам, но имени Твоему дай слава заради милостта Твоя, заради истината Твоя. (37)

Амин

3. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче (19)

4. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй нас грешните и недостойните раби Твои. (38)

(Всяка една се казва по три пъти.)

5. О, скрит живот

Амин
О, скрит живот, трептящ във всеки атом, о, скрита светлина, що светиш във всяка твар. Любов потайна, що обгръщаш всичко живо в едно. Дано всеки, който съзнава, че е едно с Теб, съзнае, че е едно и с всеки друг. (39)
Амин

6. Молитва за спокоен сън

Молим Ти се, Господи Боже на Любовта, посети жилището ми и отстрани от него всичките примки на видимите и невидимите ни врагове; нека Светлите Ти духове на Обичта, Вярата, Надеждата, Красотата и Въз- държанието обитават в него, за да ни опазят в тишина, и нека благословението Ти е всякога с нас чрез Господа Исуса Христа. (40)
Амин

7. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове, и лошите хора, и за спокоен сън

Да възкръсне Господ Исус Христос в моето сърце и да се разпръснат Неговите и нашите врагове! Нека. бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат. Както изчезва димът, така и те да изчезнат. Както се топи восъкът, така Да погинат и бесовете от лицето на ония, които обичат Бога (осенява се със знака на светещия кръст Господен) и радостно извикват: радвай се, душа моя, че със силата на честен светещ и животворящ кръст Господен ти прогонваш бесовете, осветен със силата на Господа Исуса Христа, Който слезе в ада в него и унищожи силата на дявола и дарува на Тебе чрез Своя светещ, честен и животворящ кръст Господен силата да прогонваш сам всеки видим и невидим наш враг.
О, светещ и животворящ кръст Господен! Помагай ни заедно с благословиите на Света Дева Богородица и с всички светии во веки веков. (41)
Амин

Великото Бяло братство (28)

9. Слава на Тебе, Който ни показа Светата Истина (36)

10. За Бога, за Когото аз живея (21)

ВТОРНИК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Молитва към Светаго Духа Божи

(Чете се винаги в единствено число.)
Господи Боже мой, душата ми на Тебе уповава, послушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми.
Покажи на душата ми виделината на Твоето лице и подкрепи ме с присъствието на Твоя Дух Свети на Истината.
Господи Исусе Христе, да дойде Твоето Царство на земята, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, Единородния Син на Бога Живия, в моята душа чрез Духа Свети на Истината и да бъде слава на Господа Бога Отца, изявен в Духа на Своето Слово на Истината през всичките векове. (42)

4. Първа молитва за идването на Царството Божие на земята

Амин
Господи Боже наш, да възлезе молбата ми пред Твоето лице, да дойде Духът Ти на Любовта, да обгърне нашия дух и да пребъде Словото на Истината Ти в нашите сърца поради Любовта Ти, с която Си ни възлюбил.
Благи небесен Баща Ава Отче!
Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, да се освети Твоето пресвято Име на земята; това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в тоя свят.
Велики Господи Боже на всяка Сила и Крепост! Застани за делото Си, преклони сърцата на всички, които Си избрал да се назовават начатък на Твоята Слава и величие.
Благи Господи Боже наш, ръководи ни с милостивата Си ръка. Просвещавай ни, да не се отклоняваме от Словото Ти, да не престъпваме закона Ти.
Води ни като добър Пастир при зелените пасбища на Царството Ти Божие и при живите извори на Светата Ти вода (та който е жаден, да дойде да пие даром от тази жива вода - Словото Божие) на вечния Ти Живот.
Един Ти Господ Бог и Спасител на света, знаен преди всичките векове на светлината; един в зарящата светлина на нашия живот; благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да Те славим на земята с плодовете на
чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание сега и всякога. (43)
Амин

5. Втора молитва за идването на Царството Божие на земята

Господи Боже на Любовта, пожелаваме с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила на духа да се прояви Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Правда и Божиите добродетели в сърцата, умовете и в живота на всички добри люде, които вършат Волята Божия.
Да дойде Царството Ти Божие на земята във всичката негова вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание) и благост на живота, както е горе на небето, така и долу на земята, и да изпълни сърцата на верните Ти чада Божи от всички народи на земята (които са с праведни и чисти души) и които предано пазят Божията Истина. (44)
Амин

6. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

7. Въздай, душа моя, хвала и величие на Господа Бога Ава Отче

(Трети псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)
Хвалете и величайте пресвятото Име на нашия небесен Баща Ава Отче. Да бъде Името Му Пресвято благословено от сега и до веки веков.
Господ Бог е високо над всички народи и славата Му е над небесата. Хвалете и величайте Господа Бога, защото добро нещо е да пеем
хваление на нашия Бог, при това е приятно и богоугодно. Превелик е нашият Господ Бог и превелика е силата Му и разумът Му е безпределен. Той знае поименно милионите си звезди (галактики, слънца, планети, комети и пр.).
На Тебе, Господи Боже, ще пея хваление и нека всяко живо същество Те благославя и величае от века до века. Ще Те превъзнасям, Господи Боже, защото Ти Си ме издигнал и не Си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
Господи Боже мой, извиках към Тебе, защото Ти изцеляваш съкрушените в сърце и премахваш скърбите им. В Тебе, Господи Боже, няма измяна и Си винаги силен да ни помагаш и да ни избавяш.
Ти, Господи Боже, си извел и моята душа от Преизподнята и Си опазил живота ми измежду ония големи грешници, които слизат в рова на Преизподнята.
Пейте Господу Богу светии, праведници и верни на Бога чада, които Го търсите, и възхвалявайте пресвятото Му Име, защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот: вечер може да влезе в дома ти плач да пренощува, а на сутринта иде радост.
Ще Те хваля и величая, Господи Боже мой, от всичкото си сърце и ще славя пресвятото Ти Име вечно, защото е велика милостта Ти към мен; Ти ще
Господи Боже, ще възвестя хвала, и величие за Теб, защото Ти жертви не
искаш - целият свят е Твой. За Тебе достатъчна жертва е съкрушеният дух със смиреното сърце. На Теб са благоугодни само жертвите на милостта, правдата и хвалението.
С Господа Бога ще се хвали душата ми; смирените ще чуят това и ще се зарадват и ще им разкажа всичките Твои чудесни и превелики дела.
Нека Те хвалят и величаят, Господи Боже, небето и земята, океаните и моретата, реките и всичко, което се движи в тях и под тях. Според Името Ти, Господи Боже, и хвалата, и величието Ти до краищата на Вселената. Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят и величаят вечно.
Ще Те хвалят и величаят, Господи Боже, и ония, които Те търсят, защото Царството Ти владее над народите. Пред Тебе ще се поклонят всички смъртни.
Ти си казал, Господи Боже: „Който Ми принася жертви на хвала и величие, той Ме прославя, а на онези, които си проправят Светлата й Праведната Пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, ще покажа спа- сението Си".
Хвалете и величайте Господа Бога в светилището Му, хвалете и величайте Го в небесния простор - дело на Силата Му, хвалете и величайте Го кой с какъвто дар и мисия има и желае.
Всичко, що диша по света, нека хвали и величае Господа Бога Ава Отче. Хвалете и величайте Го, защото никой не може да опише Неговото всемогъщество и да оповести всичката Му похвала, затова непрестанно ще Те хваля и величая, Господи Боже, во веки веков с думите на Светото Писание:
„Свят, Свят, Господ Бог Ава Отче, изпълнил небо и земя с безкрайни и превелики чудеса", и на друго място: „Не нам, не нам, Господи, а на Името Ти пресвято е славата и величието Ти". (45)

8. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

(Казва се три пъти поред.)

9. За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Втора молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън

Амин
този час, прости ми беззаконията и греховете, които извърших днес с мисъл,
думи и дела, и очисти, Господи, моята окаяна душа от всяка плътска и духовна скверност. Дай ми, Господи, тази нощ да имам спокоен сън, та като стана от грешното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято Име през всичките дни на живота си и да побеждавам плътските и безпътните врагове, които ме нападат.
Избави ме, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лоши пожелания.
Защото Твое е Царството и Силата, и Славата на Отца и Сина и Святаго духа и сега, и всякога, и во веки веков. (46)
Амин

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство (28)

7. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

8. За Бога, за Когото аз живея (21)

СРЯДА

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29),

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Добрата молитва (12)

4. Молитва за Всемирното Бяло братство

Господи Боже на Любовта, благослови Всемирното Бяло братство, което сега присъствува между българите и славянството. Укрепи духа му, дай му вяра, упование и надежда в Тебе, на ония, които следват Твоя Светъл Път на Мъдростта, Истината и живота вечен, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи Боже наш, това поради превеликото си Име, с което Си знаен през всичките векове горе на небето и долу на земята. Направи сега да се освети името Ти пресвято пред всички ония, които спъват Твоето свято дело на земята и да знаят, че Ти си само Един, в когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от Лицето Си и ние где Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да прогоним лукавите духове на ада заедно с техните земни чада, които искат да развалят на земята Твоята свята Воля.
Ти, Господи Боже, сам действувай сега с крепката си ръка, стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Когото си благоволил да Те призоваваме и защото няма друг Господ Бог освен Тебе. (47)
Амин

Мото. Да се прослави Бог във Всемирното Бяло братство и да се

(Повтаря се три пъти.)
Амин

5. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни) (34)

6. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче (19)

7. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име, Милост и Правда

(20)

8. За Бога, за Когото аз живея (21)

9. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

10. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

11. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за спокоен сън (40)

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство (28)

7. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

8. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

(30)

ЧЕТВЪРТЪК УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Молитва за светлия път на Мъдростта, Истината и живота вечен

4. Молитва за опознаване безкрайното величие на Господа Исуса

Христа, Единородния Син Божи.

Отче Небесни, моля Те с пълна вяра: без всякакво отклонение, двоумение и съмнение дай ми (чрез Твоя Дух Свети на благодатта и светостта) Премъдрост, откровение и разумение, за да позная нашего Господа Исуса Христа, Единородния Сина Твоего, Който е виделина на Света с Образ Твой, роден преди всяка твар, и чрез Който Ти Си създал Всемира, и просвети духовните ми очи, за да позная чрез Духа Свети на Истината каква е надеждата на Неговото призвание горе на небето, а именно: да развързва седемте печата на Божия план и да съединява в едно цяло целия звезден мир (от 510 милиарда звездни тела да образува Божественото съзвучие на Големите и Малките Светове и с помощта на Великия Космичен Человек да
Посредник между Тебе, Боже, и нас, верните Ти чада, да разпределя
отредените му от Тебе блага за нас, человеците, защото Той — Христос, ни познава и ние Го познаваме: че е безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен (над всички невидими и видими власти в космоса), всезнаещ, все-мъдър и всемогъщ и като такъв е светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни и венец и слава в живота ни. Христос е цар на земните царе и у Него са ключовете на ада и смъртта. И води верните Ти чада, определени за спасение, към Божественото сърце на Любовта, която ни оживява и създава, произвежда и ражда, обогатява, угнетява и благославя, озарява, осветява, умъдрява и весели всичка живо в света. Същевременно прави да прераства в нас и всичката Божия Любов, Мъдрост и Истина. И всичко това го прави даром със Силата на Словото Божие на Истината и с помощта на седемте Божи Духове, изпратени Му от Тебе, Отче, за да подпомагат Твоите верни чада; и които Духове са неизследимото богатство на славното Христово наследие, пълно с благодат и сила, за да стават на земята чрез ръцете на Твоите избрани светии чудни знамения и велики чудеса за слава Твоя. (48)
Амин

5. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

6. Молитва за възлизане към духовното ни съвършенство

Господи Исусе Христе, Ти си Любов вечна и безгранична, най-високият връх на Небесната планина Сион, моля Те от все сърце и душа, изпрати на моя дух Твоята Светлина и Истина, за да ме водят и изкачат на Твоя Божествен връх и оттам да прогледна с помощта на придобитата от Теб вътрешна пълнота (на свръх-съзнание, съзнание и подсъзнание), за да видя и аз небето отворено, както са го видели Свети Стефан и светите апостоли Павел и Йоан Богослов, и да чуя и позная радостното и весело възклицание на тръбите на Архангелите Божи от чина на Херувимите и Серафимите, които ходят в светлината на Лицето Ти, Господи, и които тържествуват пред Бога своего (за изявената Му Любов към нас), като възлизат и слизат на Христа — Сина на Великия Космичен человек, за да ходя и аз, Господи, във виделината на Твоето лице и се върна при Теб чист и свят, лишен от растлението на всяка плътска и духовна скверност с нейните гнусни и отвратителни пороци (пропита с алчност, беззакония, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злословие, злопаметство, лъст, лицемерие, лъжа, корист, мошеничество, ненавист, одумване, разврат и сквернословие, с ръце неповинни и сърце чисто, осветени от безценните Ти Господни добродетели пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, славословие,
Божественото, морала на Божественото и замисъла на Божественото, за да
стана образ на Божията Любов, вестител на Божията Истина, съзвучие на Божията Мъдрост, служител на Божията Правда, носител на Божието слово на Истината и изпълнител на Божията Воля (във всяка Премъдрост, откровение и духовно разумение), за да се слея с Божествената светлина и стана съпричастник на Божественото Ти естество като най-малка микроскопическа частица от Великия Космически Человек, чрез Който Ти ръководиш функциите на Всемира за Слава Божия. (49)
Амин

7. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта - Ава Отче (19)

8. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

(Повтаря се три пъти.)

9. За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24) ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за спокоен сън (40) ,

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство (28)

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

8. Слава на Тебе, Господи, Боже наш (27)

ПЕТЪК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Първа молитва за идването на Царството Божие на земята (43)

4. Втора молитва за идването на Царството Божие на земята (44)

5. Молитва за духовна светлина

Аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие на земята, да ни даде Господ Исус Христос изобилна светлина да разберем Божиите пътища на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да се премахнат всички недоразумения между нас, братята и сестрите от духовната верига и кръжоците в България. (50)

6. Молитва за Учителя

Амин
на Мъдростта, Истината и живота вечен. Укрепи Го в Сила и Мощ, Крепост,
Мъдрост, Светлина, Живот и Дух Твой неизчерпаем.
Благослови Святото Си дело, което вършим чрез Него, между верните чада Божи на тоя народ, които са чисти и праведни души. Благослови Мисията Му, която Си Му възложил, и я увенчай с успех, за да се премахнат всичките препятствия от Пътя Му.
Благослови всички братя и сестри по дух" (които пазят Твоята Истина) и с които се подвизаваме; предай им вяра, упование и надежда в Тебе, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. (51)

7. Молитва на учениците на Великото Бяло братство

Амин
Благодарим Ти, Господи Боже наш, че сме се родили в тази епоха на
„ликвидация на века". Благодарим Ти, че Си ни пробудил и повикал във веригата на Великото Бяло братство.
Молим Ти се, чрез силата на Твоя дух Свети на Силите и Великите светли Духове на Бога Живия (символизиращи Великия Космичен Человек) и нашия контакт чрез Твоето Слово на Истината, да се пробудят и тия души в света, които още не Те познават.
Благослови всички тия, които работят за Твоето Свято дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията нива на Доброто за идването на Царството Божие на земята. (52)

8. Молитва за опрощаване на греховете ни

Амин
Господи Исусе Христе, Единородни Сине Божи, моля Те от все сърце и душа, обърни черната страница на миналия ми греховен живот, който за нещастие е бил дело на смъртния ми враг - изкусителя, и заедно с това прости и заличи от „Книгата на твоите възпоминания" всичките ми беззакония и грехове (които са повече от космите на главата ми) и които ме отдалечиха (като блуден син) от Твоите грижи и поради кротостта и смирението на сърцето ми, дарувай ми от Мира на Твоя Божествен Дух, за да мога занапред като блажено чадо Божие, достойно да видя Тебе, Господи Исуса Христа (за което беззаконията и греховете са вече простени, защото съм постъпвал грешно поради незнанието и слабата ми вяра като беден и нищи духом) и да живея за Правдата радостно, всеотдайно и безкористно да работя за славата Божия и Божията Истина през всичките векове на бъдещето. (53)
Амин

9. Молитва за разбиране на Божия план

Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Божият план за Царството Божие на земята (в Сила. Правда, Мир и Радост в Духа Свети), като за целта изпълнявам с радост и веселие всичко, което се отнася до Божия план, и моята мисия, която ми е възложена от Господа Исуса Христа за слава
Да бъде Волята Божия във всяка Премъдрост (с откровение и духовно
разумение) и аз ще работя тъй, както Господ иска: с Дух, Истина, Душевна чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание.
Благослови ме, Боже (защото Твоята благословия е Господният щит на вярата и венец за праведника), да разбера Твоя Божествен план и да бъда един скромен съработник на Великото Твое дело на земята.
Ние, Господи, посяхме семето на Доброто, пропито с милост, правда, славословие и разумно мълчание, а Ти възрасти това добро семе, което си благоволил чрез нас, Твоите верни чада Божии, да се посее, за да Те славим на земята, сега и всякога. (54)
Амин

10. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни) (34)

11. Молитва за Триединния Бог

а) Господи Боже, да дойде Твоят Дух Свети на Истината върху моя дух. Да изпълни сърцето и душата ми с Твоето присъствие и да укрепи ръцете ми във всяка правда и нозете ми във всяка добрина. Покланям се пред Теб вечната ни духовна канара (с недосегаемия си връх Христос), от която съм отсечен. Благословено да е Твоето пресвято Име, укрепи ме и въздигни ме духовно, за да Ти служа с радост и веселие.
Амин б) Господи Боже мой, да дойде Твоят Дух Свети на Мъдростта върху моя
дух и да просвети ума ми, да просвети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. Покланям се пред Тебе, Вечния Извор, Който всякога Си ме поил, умий нозете и ръцете ми, измий сърцето ми и избели душата ми, за да съм духовно чист и свят пред Тебе. Благословен си Ти, Господи Боже мой.
Амин в) Господи Боже мой, да бъде Твоето благословение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа Свети на Истината. Укрепи ръцете ми във всяка правда и утвърди нозете ми във всяка
добрина със силата на Твоето присъствие.
Покланям се и пред Твоя Дух Свети на живота вечен, който ме оживява и възкресява из мъртвите. Пази ме, Господи Боже мой, с пресвятото Си Име, милост и правда, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Тебе, Боже мой, както Ти с Христа и Светия Ти Дух Божи. (55)Амин

12. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

13. За Бога, за Когото аз живея (21)

14. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

15. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове (41)

5. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство (28)

6. Слава на Тебе Господи Боже наш (27)

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

СЪБОТА

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. „Добрата молитва" (12)

4. Молитва към Бога Свети Дух (Това, което Божият Дух желае)

Господи Боже наш, да дойде Твоят благ Дух Свети на Любовта и да обгърне нашия дух в Твоите обятия. Да изпълни сърцето ни с необятната Любов, която изявява Твоето присъствие навсякъде.
Да укрепи ръцете ни и всяка Правда, нозете ни и всяка добрина.
Ние се покланяме пред Тебе, вечния наш Баща и духовната канара на нашия живот.
Благословен си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.
Крепи ни, въздигни ни, за да започнем служенето на Твоето Царство на земята във всяко веселие за изявяваната Ти любов към нас.
Само Ти си Един, който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти си Светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение на силите ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни. Ти си венец и слава в живота ни. (56)
Амин (Тази молитва се чете, като се коленичи на дясното коляно и с вдигната дясна ръка; след първото й прочитане се прочита повторно, но вече с
протегната лява ръка нагоре.
Чете се бавно, внимателно и със съсредоточен ум и сърце към Бога, за да се реализира прочетеното в душите ни.)

5. Молитва, дадена от Учителя на връх Мусала

Господи Исусе Христе, Ти Си ме изпратил на земята, Ти Си ми дал живот и-здраве; дал Си ми ум, сърце, душа и дух, за да изпълня Твоята Воля във всяка Премъдрост, откровение и духовно разумение.
Аз Те прославям и след като изпълня Волята Божия, след като ме
благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа, и ще отида да помагам на моите братя и сестри по дух. (57)
Амин

6. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

7. Хвала и величие на небесния наш Баща Ава Отче, Царят на всички векове

Господи Боже наш, душата ни тихо уповава на Теб. Открил Си ни Твоите праведни, истински и светли пътеки на Мъдростта, Истината и живота вечен и виждаме Твоята благост. Изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти. Показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята безконечна доброта. Озарил Си ни с Истината Си и виждаме Твоята святост. Изявил Си ни пресвятото Си Име и виждаме Твоята Правда. Разкрил Си ни Мъдростта Си и виждаме Твоите превелики дела. Обгърнал си сърцето ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде. Просветил Си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са предобри. Опасал Си ни със силата Си и виждаме Твоето всемогъщество. И след всички добрини и благости, които Си излял отгоре ни според Твоята вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), нашето желание е душата ни винаги да гледа виделината на Твоето Лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Любов.
Ние Ти благодарим от все сърце и душа за Твоята грижливост, с която Си ни заобиколил.
Благодарим Ти, че Твоята милост и благост винаги ни следват. Благодарим ти, че винаги ни слушаш и винаги Си готов да ни даваш помощ и да ни крепиш, когато сме в нужда.
Благи Господи, Пресвяти Отче на небето и земята, избави ни от ухищренията на лукавия. Ето, Ти си ни говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш во веки, за да Те хвалим, славим и величаем.
Господи Боже наш, Който си неизменен и всепрощаващ, укрепи нашите духовно слаби братя и сестри, за да пребъдат в нас и ние да пребъдем в тях, както пребъдваш Ти в мен, за да сме всички в едно, както Ти в мен, тъй и аз в тях, за да бъдем всички заедно, за да Те прославяме на земята с плодовете на душата и живота си (който ще ти принесем в милост, правда и хваления), за да просветнат благородните и добрите ни дела пред человеците, щото като ги видят, да Те прославят.
Благи Отче, ти, Който ни даваш живот и здраве, Който ни насищаш с хляб и вода и Който ни задоволяваш с хилядите си благословения всеки ден. Твоето слънце изгрява всяка заран като младоженец, като ни донася и раздава Твоите благословения, които Си ни отредил. Те в Твоето пресвято Име оживотворяват всичката земя с нейната природа, въздигат и донасят облаците и напояват лицето й с дъжд и влага, изваждат всеки стрък изпод неговата обвивка, украсяват полските цветя с всичката им хубост, която отначало си
им дал. Развеселяват всички животни, птици, риби и насекоми заедно с духовния (разумния) человек, когото си направил според образа и подобието Си.
И вдъхваш в неговото сърце надежда и вяра да се труди и работи, като му казваш, че Ти ще благословиш труда му. Колко са многочислени Твоите премъдри наредби, всички те не могат да се изчислят.
Ние, всичките Твои верни чада, гледаме днес да Ти принесем своята безкрайна благодарност, че Си ни облякъл в дрехите на живота, които са хубави и колко са хубави тия облекла (от тяло, ум, сърце, душа и дух), в които си ни обгърнал.
Преблагословени Господи Боже, благословен от всичките векове, приеми сега нашата безкрайна благодарителна хвалба, защото Си превелик в Своето величие. (58)

8. Първа молитва, заместваща медитацията

Амин
Господи Исусе Христе, знам, че медитацията е начин за потапяне в Божията Светлина, но тъй като ми липсват условия за прилагането й, то с Твоята благословия и тая на моя Учител ще си позволя да я заменя с молитвите и с праведните си деяния, сиреч с помагане на домашните и ближните ми по дух, а също и на „външните" с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, и вярвам, че и те са за доброто на моята душа. Защото е казано в Светото Писание: „Милост искам, а не жертви", и на друго място: “Правейки добро, ние благотворим на душата си и я предаваме на Бога", и на трето място: „Принасяйте жертви на Правдата и се надявайте на Бога". Затова вярвам, че такава молитва, съпроводена с милост, правда, добри дела, славословия, хваления и разумно мълчание, е равностойна на медитацията и е в духа на Божията воля и цели Неговата прослава. (59)

9. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

10. За Бога, за Когото аз живея (21)

11. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

12. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

13. Молитва преди започване на всяка работа (24) ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Втора молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън (46)

Амин

(26)

2. Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите

3. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

4. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на

Великото Бяло братство (28)

5. Втора молитва, заместваща медитацията

Господи Исусе Христе, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал за нас. Искаме да живеем според тази Любов, която Си внесъл в душата ни.
Твоята Светлина да озари умовете ни и с тази Светлина да разрешим онзи Божествен въпрос, който стои пред вратата на нашата душа и не е още разрешен. (60)
Амин
(Молитвата се произнася само вечер под открито небе за 10 минути.)

6.Четвърта благодарствена молитва

Велик Си Ти, Господи Боже на Любовта, велики са Твоите дела, велико е Името Ти над всичко. Във всичко и във всички виждам Теб, любя Теб и изпращам към Теб Любовта си. Ще ти служа вярно и честно през цялата вечност. (61)

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

Амин