Богомили

Василий Врач

Ние ще ходим в тоя път на светлината, на светлината, на светлината, в която царува Божията Любов. Цикъл – Богомили Служители на Духа, носители на радостта.
Read More

Боян Магът

Цикъл – Богомили Служители на Духа, носители на радостта. Мога да постигна, що желая. Във живота всичко се постига. Ще нося Божиите блага във всички човешки сърца. Там дето се ражда радостта, там дето царува любовта.
Read More

Цикъл – Богомили

Служители на Духа, носители на радостта. За обетована земя аз тръгнах пътник где извират извори, где текат реките, где зреят плодовете, где птици пеят. Где хората живеят братски.
Read More