Пейзаж 1

Когато малкото клонче прави отклонение нагоре – надолу,
но се държи за дървото няма нищо опасно.
Но когато се откъсне опасността идва.
Когато човек живее за Бога, той е клончето, заловено за дървото.

When the small branch winds up and down,
yet remains bound to the tree, there is no danger.
But when it breaks, the danger comes.
When a person lives for God, he is the branch, secured to the tree.

0 коментари за “Пейзаж 1

Напишете коментар