Пейзаж 32

Изворът, който извира от върховете
напоява всичко по пътя си.
Ако искаш да помогнеш на човечеството,
изправи своя живот!
Тогава ти постъпваш по закона на извора.

The stream coming from the peaks
Shall dampen all on its way.
If you wish to help humanity,
Strengthen your life!
Then you obey the law of the stream.

0 коментари за “Пейзаж 32

Напишете коментар