Пейзаж 12

Грее слънцето, светло е навсякъде, обвита е земята с топла дреха.
Събужда всичко живо!
Чува се радостна песен:
Велик си Ти, Господи, велики са Твоите дела, велико е името Ти над всичко.
Ти цариш в сила и живот,
в знание, мъдрост, в истина, любов.

The sun is shining, there is light everywhere, the earth is covered with a warm gown.
All that is alive is awakened!
A glorious song is chanted:
You are great, God – great are Your deeds, great is Your name above all.
You reign over strength and life,
In knowledge and wisdom, in truth and love.

0 коментари за “Пейзаж 12

Напишете коментар