Всички форми в природата са символи на един вечен идеален свят.

All the forms of nature
Are symbols of the eternal world.

0 коментари за “Всички форми в природата са символи на един вечен идеален свят.

Напишете коментар