Св. Иван Рилски

Цикъл – Български светци

Правда, правда, правда,
що внасяш свобода в ума.
Красива и мощна си ти.

Series – Bulgarian Sains

Truth, truth, truth,
That brings freedom to the mind.
Kind and strong you are.

St. Ivan Rilski

0 коментари за “Св. Иван Рилски

Напишете коментар