Св. Климент

Цикъл – Български светци

Тъги, скърби са богатство за живота,
в душа скрити
за бъдни добрини, за благи плодове,
за светли дни, за светли дни.

St. Kliment

Sadness, sorrow are the treasures of life
Hidden in the soul,
For future goodness, for sweet fruits,
For bright days, for bright days.

0 коментари за “Св. Климент

Напишете коментар