Св. Варвара

Цикъл – Български светци

И аз виждам връх изправен
Пред мен стои
Той зове ме кротко там нагоре.

Series – Bulgarian Sains

St. Varvara

And I can see а high plateau
looming in front of me.
It calls me quietly.

0 коментари за “Св. Варвара

Напишете коментар