Всичко в живота се превръща в добро.

All in life
Shall become good.

0 коментари за “Всичко в живота се превръща в добро.

Напишете коментар