Патриарх Евтимий

Цикъл – Български светци

С Господа, който живее в мене
всичко мога.
Помощта не идва отвън;
тя иде от вътре.

Patriarch Evtimii

With God who lives in me,
I am capable of anything.
The help does not come from outside;
It comes from within.

Series – Bulgarian Sains

0 коментари за “Патриарх Евтимий

Напишете коментар