Духът на Силата, Духът на Благодатта

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

„Чрез Неговия Дух да се
утвърдите крепко във
вътрешния человек.“

Series – “The heritage of coloured beams of light”

The spirit of strength

The spirit of gratitude

Through His Spirit shall 
You keep strong in 
The insight of man“

0 коментари за “Духът на Силата, Духът на Благодатта

Напишете коментар