Цикъл – „Лица от бъдещето ”

Съзерцание

Съзерцанието – това са ония
свещени минути, когато
възвишени образи изпълват
съзнанието.

Contemplation

Series – “Faces of the future“

Contemplation – these are the
Glorious minutes, when
Heightened visions shall cover
Consciousness.

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето ”

Напишете коментар