Цикъл – „Лица от бъдещето”

В зората на живота,
Слънцето изгряваше.
На природа граници очертаваше,
в душа ми мощен Дух пробуди.
В сърце ми Любов събуди.

Series- “Faces of the future ”

On the horizon of life,
The sun shone.
Nature’s boandaries it drew,
In my soul a mighty Spirit stirred.
In my heart Love awakened.
Ц

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето”

Напишете коментар