Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

„И рече Бог, поставям
дъгата си в облака,
и тя ще бъде белег на
завета между мене и
земята във вечни родове.,,

„So said God, I place 
My rainbow in the cloud,
And it shall be a sign of
My words between me
And the earth in eternal kinship. “

0 коментари за “Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Напишете коментар