Духът на Обещанието, Дух Святий

„Благославяй, душе моя,
Господа, и не забравяй
всичките му благодеяния“.

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of Blessing

The spirit of Promise

„Blessed shall be my soul, 
God, and do not forget 
All His blessings. “

0 коментари за “Духът на Обещанието, Дух Святий

Напишете коментар