Духът на Мъдростта

Господ дава мъдрост.
И всичко, каквото би пожелал ти,
не се сравнява с нея.

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Series – “The heritage of coloured beams of light”

The spirit of Wisdom

God shall give wisdom.
And all you would wish,
Shall not compare to it.

0 коментари за “Духът на Мъдростта

Напишете коментар