Духът на истината

„Вземете щитът на вярата
и мечът на Духа, който
е словото Божие.

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Series — „The heritage of coloured beams of light”

The spirit of truth.

“Take the sword of faith,
And the sword of Spirit, which 
Is the Word of God“

0 коментари за “Духът на истината

Напишете коментар