Василий Врач

Ние ще ходим в тоя път
на светлината,
на светлината, на светлината,
в която царува Божията Любов.

Цикъл – Богомили

Служители на Духа, носители на радостта.

Vasilii Vrach

Series – Bogomili

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

We shall go on this way 
Of light,
Of light, of light,
In which God’s Love reigns.
Служители на Духа, носители на радостта.
Servants of the Spirit, Bringers of glory.

0 коментари за “Василий Врач

Напишете коментар