Рудолф Щайнер

И виделината свети в
тъмнината,
и тъмнината я не обзе.

Rudolph Steiner

And the light is glowing in
the darkness,
And the darkness has it not.

0 коментари за “Рудолф Щайнер

Напишете коментар