Петър Димков

Блага дума на устата
туй е ключът на сърцата.

Sweet word to the mouth,
This is the key to the hearts.

0 коментари за “Петър Димков

Напишете коментар