Олга

В небесните ширини
в небесните глъбини,
в небесните висини
де светлина обитава
и в живота вечно се проявява.

Olga

In heaven’s width
And in heaven’s depths,
And in heaven’s hights
Where light is around
And in life is the eternal.

0 коментари за “Олга

Напишете коментар