Цикъл – „Лица от бъдещето”

Нежно чувство проявено,
всяко зло е разтопено.


Series- “Faces of the future ”

With tender feeling 
Each evil shall be melted.

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето”

Напишете коментар