Цикъл – „Лица от бъдещето ”

Вдъхновение, вдъхновение,
ти си благословение,
ти си благословение.

Series – “Faces of the future“

Inspiration, inspiration
Blessed are you, blessed are you.

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето ”

Напишете коментар