Цикъл – „Лица от бъдещето”

Светъл лъч от горе слиза,
малките цветя да озари;
близо изворче извира,
леко блика, шушне, шумоли
и цветята вечно весели.

Series- “Faces of the future“

A bright beam comes from above,
Smaller flowers to glow;
A spring comes out of the earth,
Runs and whispers
Making happy flowers.

0 коментари за “Цикъл – „Лица от бъдещето”

Напишете коментар