Лица от бъдещето

Мили поглед на очите,
туй е език на душите.

Series- “Faces of the future ”

Kind look of the eyes,
This is the souls’ tongue.

0 коментари за “Лица от бъдещето

Напишете коментар