Духът на Любовта, Духът на Живота

„А бивайте благи един
другиму, милосърдни,
прощавайте си един
на други, както ви е
Бог простил чрез Христа.

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината ”

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of Love, The spirit of Life

“And be kind to
Each other, and gracious,
Forgive to each other,
As your God has 
Forgiven you through Christ“

0 коментари за “Духът на Любовта, Духът на Живота

Напишете коментар